– Stort behov for å lære om overgrep blant unge

foto
Spesialrådgiver Pernille Lavoll Baade i RVTS Sør sier det er stort behov for å dele erfaringer rundt overgrep og skadelig seksuell atferd blant barn og unge. Hun har fått mange tilbakemeldingene på en spørreundersøkelse som har gått ut til alle kommuner i Agder. Målet er at de skal danne grunnlag for konkrete tiltak på nasjonalt nivå. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen