Høyst sannsynlig omikronsmitte på skole i Kristiansand

foto