Har kjørt ut 100.000 tester i Kristian­sand. Men nå kan strategien bli endret igjen.