LYNGDAL/FARSUND: Kommuneoverlegene i de to kommunene har gjort et administrativt hastevedtak som er hjemlet i smittevernlovens paragraf 4.1.

Vedtaket om karanteneplikt gjelder fra lørdag 6. november klokka 08.00 og sju døgn framover. Karanteneplikten gjelder uavhengig om en er vaksinert eller ikke.

Personer som nylig er avisolert etter å ha gjennomgått covid-19-syke trenger likevel ikke gå i ny karantene.

Husstandsmedlemmer

Bakgrunnen for vedtaket er det pågående smitteutbruddet i nabokommunene. I en skriftlig uttalelse fra kommuneoverlege Ann-Margret Haaland i Farsund og kommuneoverlege Henriette Pettersen i Lyngdal heter det at de nå opplever en betydelig sekundærsmitte som hovedsakelig sprer seg innad i husstandene.

Det er foreløpig ikke aktuelt å gjeninnføre trafikklysmodellen i skoler og barnehager, men dette vil bli fortløpende vurdert.

I tillegg til karanteneplikten for husstandsmedlemmer oppfordres innbyggere og besøkende i Lyngdal og Farsund til å holde én meters avstand til andre, samt bruke munnbind der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand.

Helsepersonell som er kritisk for kommunenes evne til å yte forsvarlig helsehjelp unntas fra karantenekravet, men må gjennomføre samme testregime som personer i karantene. De må også bruke munnbind.

Viktig å samordne

– Vi håper dette skal være tilstrekkelig for å slå ned utbruddet. Det vil ikke være bra dersom smittetrykket ikke reduseres kraftig før julebord og andre større arrangementer står for tur, sier ordfører Jan Kristensen i Lyngdal.

Ordfører Arnt Abrahamsen i Farsund sier det er viktig å samordne tiltakene i de to kommunene.

– Pandemien bryr seg ikke om kommunegrensen, og Lyngdal og Farsund har et felles arbeidsmarked og mange krysser daglig kommunegrensen for å gå på skole eller delta på arrangementer, sier Arnt Abrahamsen.

Tidligere denne uka ba Farsund kommune om at arrangører vurdere å utsette arrangement til etter 10. november.

Farsund kommune har i det pågående utbruddet registrert 120 smittetilfeller, men har ikke oversikt over smitte som avdekkes ved egentesting som ikke er meldt inn.