• FOTO: Anniken Mjaaland

Sa nei til Fullriggeren Sørlandet

Får ikke ekstra pengestøtte fra Vest-Agder fylkeskommune.