Lover å jobbe for en mer inkluderende kirke

Den nye biskopen vil jobbe for en mer liberal flyktningpolitikk, en mer inkluderende kirke og mot homofile ekteskap.