• FOTO: (MMS) Tormod Flem Vegge

Påkjørsel bakfra på Varoddbroa

Flere biler er involvert i en kollisjon på Varoddbroa i østgående retning.