• FOTO: Jon Anders Skau

Færre campet i sommer

Den våte sommeren har dratt folk inn på hotell. Campingplassene er taperen.