- Single er mest ensomme

Ensomhet henger mest sammen med folks nære relasjoner, ifølge forsker.