Hele Kvadraturen kan bli 30-sone

For å hindre på-kjørsler av gående og syklende jobbes det nå intenst med å redusere farten fra 50 til 30 km/t i Kvadraturen. På høy tid, mener Trygg Trafikk.