• FOTO: Inger M. Witteveen

Russetreff med barnevakt

Når 3000 våryre russ slår seg løs på Odderøya i helgen, står ti foreldre klare til å hjelpe til.