Tjente 20 millioner på anke

Kjell Rune Staddeland vant frem på et av de viktigste punktene i sivilsaken mot JB Ugland, og får opp mot 60 millioner kroner for aksjene sine. Men rundt 50 millioner må tilbakebetales til hans tidligere arbeidsgiver.