• 25. OKTOBER: Dynamittkubber er klargjort. Snart er den mer enn 10.000 år gamle gryta borte. FOTO: Lars Hollerud

Steingammel gryte sprengt

Nå er bare småstein tilbake. Et gigantisk resultat av istiden er ikke mer.