Kristiansand: De to mennene, som begge er i 50-årene, ble gjenstand for politiets spesielle oppmerksomhet i trafikk-kontrollen. Sjåføren var uten førerkort, og fremstod i tillegg som ruspåvirket. Det er tatt utvidet blodprøve.

I bilen fant politiet ved første gangs ransaking 5-6 gram amfetamin, vel 200 blåvaliumtabletter og noe hasj. Det ble deretter gjennomført en ransaking i leiligheten til den ene 50-åringen. Her påtraff politiet to kvinner på henholdsvis 25 og 27 år. Disse to kvinnene hadde noen mindre mengder amfetamin og tabletter.

I leiligheten fant politiet 22 gram amfetamin gjemt og hengt opp i et gardin.

Da en narkotikahund fra politiet gjennonsøkte bilen på nytt, ble det oppdaget ytterligere 24 gram amfetamin.

De fleste forholdene er erkjent.