• 98,5 MILLIONER: Slik tenker arkitektfirmaet Egerdahl og Nordbø seg ny svømmehall i Vennesla. Til venstre dagens Venneslahallen. Til høyre en kraftig ombygd ungdomsskole. I midten det nye svømmeanlegget. Hele utbyggingen har nå en ramme på 98,5 millioner kroner. FOTO: EGERDAHL & NORDBØ AS

Øker svømmehallprosjektet med 17 millioner

KrF, Ap og Sp i Vennesla går inn for full utbygging og øker investeringen fra 81 til 98,5 millioner. De tar 15 millioner fra Hunsfoss skole.