• FOTO: Jan Oddvar Eide

Skaterne klar for jubelfest

Både Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti skal være positive til å gi mer støtte til skateparken på Lund, som dermed kan være reddet.