Innbrudd på skytebane

Uvedkommende har brutt seg inn i skytebanen på Flakkelone i Birkenes.