Tips om omsorgssvikt ble henlagt

Barnevernet i Birkenes fikk tips om alvorlig omsorgsvikt. De henla saken etter å ha snakket med foreldrene som skal ha stått for omsorgssvikten.