Tatt i 87 km/t i 50-sone

Venndøl fratatt lappen og idømt betinget fengsel og bot etter å ha gitt gass på fylkesvei 7.