• FOR FÅ: Dette er de ansatte ved akuttpsykiatrisk avdeling i Kristiansand, som kanskje skal få overført stillinger fra akuttmottaket i Arendal. Fra venstre: Bodil Aanunsen, Torhild Aas, Rigmor Erlandsen, Judith Pedersen, Siri Strandrud, Bente Skjelbred Røstad, Alf Magne Andersen, Per Ivar Støle, Jøran Solås, Jarle Kræmer og Erik Larsen. FOTO: Kjartan Bjelland

Svekker akuttmottaket i Arendal

Psykiatrisk akuttmottak i Arendal skal tappes for stillinger som skal overføres til Kristiansand.