• KAN BLI SATT PÅ BAKKEN: På grunn av avvik i de interne rutinene truer Luftfartstilsynet med å sette luftambulansen på Sørlandet og de åtte andre helikoptrene på bakken.

Luftambulansen kan bli satt på bakken

Sørlendinger kan miste luftambulansetilbudet.