— Hvordan markes flaggdagen?

— På selve dagen, fredag 24. august, ankommer gjestene og vi skal ha et møte. Lørdag er det fotballkamp, barbecue, parade, teater og folkedans før middag, der det serveres liberiske og afrikanske retter. Kvelden avsluttes med dans, med liberisk og afrikansk musikk. Søndag er det gudstjeneste før avreise for langveisfarende.

- Hvor skjer alt dette?

— Programmet innendørs er i Tordenskjolds gate skole, mens fotballen er på gamle Start stadion.

- Hvor kommer alle gjestene fra?

— Organisasjonen som står for arrangementet, LAASN (United Liberians Associations in Norway, Southern Norway, red. anm.) har rundt 70 medlemmer. Majoriteten kommer fra andre steder i Norge og noen fra utlandet.

- Hvorfor er det viktig å markere flaggdagen?

— For å bringe kunnskap til unge mennesker som er født og oppvokst i Norge om deres opphav. Dagen er offentlig fridag i Liberia.

- Når ble Liberia selvstendig?

— I 1847. Nasjonaldagen er 26. juli, men det tok rundt en måned før flagget var ferdig.

- Og hvordan er dette flagget?

— De 11 stripene i rødt og hvitt skal representere de 11 damene som skapte flagget. Det blå feltet i venstre hjørne representerer Afrika, mens den hvite stjerna symboliser fred og at Liberia var Afrikas første selvstendige land.

- Hvor kommer du fra i Liberia?

— Fra sørøst i landet.

- Når kom du til Norge?

— I 2003. - Hvorfor?

— På grunn av krigen. Jeg flyktet først til Guinea, der jeg bodde noen år.

- Kulturforskjeller?

— Svært forskjellig. Spesielt klimaet. I Norge er det fire årstider og en vinter på seks måneder. I Liberia er det to årstider: Tørketid og regntid. Altså mye solskinn og mye regn. Maten er også veldig forskjellig.

- Kommer du til å flytte tilbake?

— Selv om økonomien er bedret siden 2005 og forholdene ellers er mer stabile, har jeg vanskelig å se for meg at jeg skal bo der. Det er jo ingen jobber der. Men jeg har familie jeg kan besøke. Det er viktig at vi hjelper familie og samfunnet herfra.

- Fritidssysler?

— Jeg går turer, fisker, er sammen med venner – og så har jeg en venninne.