Tisseboten ble forhøyet

En 22-åring nektet å vedta forelegg for urinering. Da saken kom i retten økte boten fra 4000 til 5000 kroner pluss 2500 kroner i saksomkostninger.