Luftam­bulansen på Sørlandet må fly med reserve­heli­kopter

foto