Tove Hægg Versland har sammen med Partnerdrapsutvalget funnet ut at det i flere drapssaker ikke var blitt satt i gang tiltak som kunne hindret partnerdrapene. Tove Hægg Versland har sammen med Partnerdrapsutvalget funnet ut at det i flere drapssaker ikke var blitt satt i gang tiltak som kunne hindret partnerdrapene. Foto: Os, Anette

Slik vil de forhindre partnerdrap

En fjerdedel av alle drap i Norge er partnerdrap. Nå skal 70 nye forslag sørge for at tallet går ned.