Sørlandet sykehus jobber med ulike smittescenarioer for månedene som kommer og forventer i verste fall en topp av innleggelser i juli. Sørlandet sykehus jobber med ulike smittescenarioer for månedene som kommer og forventer i verste fall en topp av innleggelser i juli. Foto: Tormod Flem Vegge

Sykehuset frykter topp på innleggelser i juli