Saken mot mannen i 50-årene ble behandlet i Agder lagmannsrett. Saken mot mannen i 50-årene ble behandlet i Agder lagmannsrett. Foto: NTB scanpix

Mann dømt til sju års fengsel for seksu­elle overgrep

En mann i 50-årene fra Agder er dømt til fengsel for seksuelle overgrep mot sine døtre og sin niese.

AGDER: Det opplyser Agder politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Saken ble behandlet i Agder lagmannsrett i september.

Ifølge dommen fant de fleste overgrepene sted i familiens bolig i en periode fra mars 2016 til august 2018.

Var under 16 år

Mannen, som er i 50-årene, ble først etterforsket for overgrep mot sin niese. Hun var under 16 år da overgrepet fant sted.

Senere kom det fram at mannens døtre hadde blitt utsatt for overgrep i en periode over to år. Døtrene var under ti år gamle.

I dommen ble det pekt på flere skjerpende omstendigheter i saken med niesen, blant annet alder og relasjon.

«Tiltalte forgrep seg på niesen i hans hjem med døtrene til stede i rommet. Tiltalte var klar over at fornærmede var sårbar, og handlingen representerte et grovt tillitsbrudd mot henne», opplyser Agder politidistrikt i pressemeldingen.

Fengsel og erstatning

Mannen er nå dømt til sju års fengsel for overgrepene mot niesen og døtrene. I tillegg er han dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til de tre jentene.

Agder politidistrikt opplyser videre at mannen denne høsten har vært under straffeforfølgning for mishandling av sin daværende ektefelle og deres felles barn. Forholdene skal ha skjedd i en periode fra mars 2008 til mai 2019.

I september ble han dømt til fengsel i ett år, med kontaktforbud overfor de fornærmede i en femårs-periode. Denne dommen fra Kristiansand tingrett er ikke rettskraftig da mannen har anket dommen.