Se hele ordfø­rerde­batten: Disku­terte skole­nedleg­gelse, eien­doms­skatt og bygdas nye ordfører

Skolenedleggelse, eiendomsskatt og samarbeid var noe av det ordførerkandidatene i Vennesla debatterte i Kulturhuset.