Skadet etter elgpåkjørsel

To lettere skadet etter ublidt møte med elg.