• Det er uklart hva som vil skje med utbyggingen av Gartnerløkka. Utbyggingen er planlagt finansiert ved hjelp av bompenger og statlige midler. FOTO: Jacob J. Buchard

Ber politikerne bestemme seg for om de vil gå videre med Gartnerløkka

Samferdselsdepartementet har satt sitt arbeid med Gartnerløkka på vent. Høyre er redd for at bompenger og belønningsmidler forsvinner.