Lokalt

Bruker robot mot havsøppel

Steffen Thomsen fra Rovpartner i Flekkefjord drar opp både plastsøppel og roboten fra sjøen ved Kleven brygge i Mandal. Roboten finner effektiv søppel på havbunnen. T.v. Joakim Log fra samme firma. Foto: Jarle R. Martinsen