Elin Sodeland ved Holum kirke med urnen til sin fetter, Arne Odd Torgersen. Bak kommer søsteren Ingebjørg Tveiten. Foran prost Per Ragnar Haraldstad. Elin Sodeland ved Holum kirke med urnen til sin fetter, Arne Odd Torgersen. Bak kommer søsteren Ingebjørg Tveiten. Foran prost Per Ragnar Haraldstad. Foto: Jarle R. Martinsen

Arne Odd Torgersen urnebegravet – 65 år etter at han forsvant