Spesial­enhe­ten har star­tet etter­fors­king av Agder-poli­tiet etter Grim-hendelse