Både ordfører Harald Furre og rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand mener at kutt i eiendomsskatten på 37 millioner kroner er håndterbart for kommunen. Både ordfører Harald Furre og rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand mener at kutt i eiendomsskatten på 37 millioner kroner er håndterbart for kommunen. Foto: Steinar Vindsland

Kristiansand taper 37 millioner kroner