• Både ordfører Harald Furre og rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand mener at kutt i eiendomsskatten på 37 millioner kroner er håndterbart for kommunen. FOTO: Steinar Vindsland

Kristiansand taper 37 millioner kroner

Regjeringen vil redusere toppsatsen for eiendomsskatt. Det betyr 37 millioner kroner i tapte inntekter for Kristiansand kommune.