• Anne Synnøve Juel Sundsteigen, fagleder for inntak ved utdanningsavdelingen i fylkeskommunen, forklarer hovedutvalg for kultur og utdanning hvorfor de anbefaler nærskolemodellen. FOTO: Vegard Damsgaard

Advarer mot A- og B-skoler

Inntaket til videregående skoler på Agder skal være basert på nærhet til elevens bosted, ikke karaktersnitt.