Per Arthur Øyjord Andersen er en av de fire mannlige helsearbeiderne som driver (HFG) Helsestasjon for gutter i Oslo. Per Arthur Øyjord Andersen er en av de fire mannlige helsearbeiderne som driver (HFG) Helsestasjon for gutter i Oslo. Foto: Mats Sauro Høimyr

«Helsebror» vil gjøre sykepleieryrket mer attraktivt for menn