• I løpet av 2–3 måneder vil det bli feid opp mellom 2500 og 3000 tonn med strøsand fra kommunale veier i Kristiansand. FOTO: Torbjørn Witzøe

Nå kommer feiebilen

Innen utgang av mai skal 500 kilometer med kommunale gater og gang- og sykkelveier i Kristiansand være ferdig reingjort.