• Egel Terkelsen (Frp) vil at Søgne skal holde fast på sine investeringsplaner til tross for at det vil bidra til en økt gjeldsbelastning for den nye storkommunen. I et møte i fellesnemnda tirsdag ble politikerne advart mot en svært høy gjeldsbelastning for den nye kommunen. Til høyre: Stian Storbukås, Frps gruppeleder i Kristiansand FOTO: Kjetil Reite

Blir advart mot kraftig vekst i gjelda

De tre kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen planlegger investeringer for til sammen fire milliarder. Nå blir de bedt om å vise moderasjon før den nye storkommunen er et faktum.