• Rådmann i Vennesla, Svein Skisland, la fram sitt budsjett for tre uker siden. Han mente det var grunn til usikkerhet rundt kommuneøkonomien på grunn av regjeringens forslag til kutt i eiendomsskatten. Nå er optimismen tilbake igjen. Til høyre: Gruppeleder Daniel Bakken (KrF) og Raymond Bærø (KrF). FOTO: Kjetil Reite

Vennesla får beholde skatteinntekter

Skattesvikten i Vennesla blir mye mindre enn man for få uker siden trodde. Det gir en helt annen og mer positiv vind inn i neste års budsjettarbeid.