Dundrende underskudd for Gilde

Gilde hadde et underskudd på 90 millioner kroner før skatt i årets første fire måneder. Hovedårsaken til det svake resultatet er kostnader i forbindelse med mistankene om at kjøtt fra Gilde inneholdt tarmbakterier.