• STANS: Her står Lindesnes-ordfører Ivar Lindal ved enden av der kanalen er kommet. Bak er bua som kan stanse hele kanalarbeidet. Helt bak er Lenefjorden der kanalen nærmer seg fra den andre veien. FOTO: Jarle R. Martinsen

Her stopper kanalen

Dersom arbeidet med Spangereid-kanalen stanser opp, tappes kommunekassen til Lindesnes med minst 100.000 kroner hver dag.