KRISTIANSAND: Helse— og sosialdirektør Lars Dahlen har trampet i klaveret ved å «glemme» å involvere lokalpolitikerne i en statlig høring om sprøyterom for narkomane. Det får han kjeft for av Mette Gundersen (Ap), som mener det er skandaløst. Hun mener HS-direktøren har overkjørt politikerne i en viktig og kontroversiell sak. Gundersen forlanger klart svar i bystyret på hva som har skjedd og hvorfor. Og hun vil ha en ny og fullstendig debatt om lokale sprøyterom. Hun skal ha seg frabedt liknende saksbehandling i fremtiden. - Hvor langt kan administrasjonen gå i å fatte politiske beslutninger? Er det flere slike saker som utelukkes fra det politiske miljøet? spør Mette Gundersen. - Jeg vil ha forsikringer fra ordføreren om at dette ikke skal skje igjen.Ap-kvinnen aktualiserte den lokale debatten om sprøyterom for narkomane for vel en måned siden. Da gikk hun inn for å utrede etablering av egne rom der stoffmisbrukerne kan sette sprøytene sine. Hensikten er å gi de narkomane hygieniske omgivelser, tilsyn av helsepersonell og et verdigere liv. Men under arbeidet med saken kom det fram at kommuneadministrasjonen allerede i desember i fjor sa nei til sprøyterom. Det skjedde gjennom en høringsuttalelse til Sosialdepartementet. Helse- og sosialdirektøren argumenterte spesielt med kommunens medlemskap i organisasjonen European Cities Against Drugs (ECAD). ECAD ser på sprøyterom som liberalisering, og kommunen må derfor være varsom med å støtte slikt. Politikerne fikk aldri høringen til verken uttalelse eller orientering. Det har de faktisk ikke fått ennå. - Dette er en sak det åpenbart er mye politikk i, og den er kontroversiell. Det er politikerne som skal uttale seg på vegne av kommunen, ikke administrasjonen, understreker Mette Gundersen. Om hun føler seg overkjørt, er hun langt fra nedslått. Hun mener administrasjonen saboterer arbeidet hennes. - Hensikten med en slik utredning var fra min side å se på mulighetene for å gjøre noe nytt og annerledes for sprøytemisbrukere, for om mulig å heve livssituasjonen opp til et minimum av verdighet for dem dette gjelder, sier Gundersen.Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen i Kristiansand kommune legger seg flat for kritikken og innrømmer tabben. - Det var en glipp av meg. Jeg tar dette på min kappe. Det var en feilvurdering. Jeg ser i ettertid at høringen skulle vært forelagt formannskapet, sier Dahlen.I bystyret onsdag må helse- og sosialsektoren svare klart for seg på en såkalt interpellasjon fra Mette Gundersen. - Jeg skal legge fram uttalelsen til formannskapet så fort som mulig, lover Lars Dahlen. inge.dalen@fedrelandsvennen.no