VENNESLA : — Det er klart betydelig bedre enn seks måneder, men{hellip}, sier en mellomfornøyd Dag Eivind Olsen, innehaver av Trekanten Pub i Vennesla. Han håpet i det lengste å slippe inndragning av skjenkeretten sin i det hele tatt. Men politikerne i Vennesla slapp ham ikke av kroken. Vennesla kommune hadde opprinnelig vedtatt å inndra Olsens bevilling for øl og vin i seks måneder. Årsaken var manglende innbetaling av pålagte avgifter, og dermed brudd på alkohollovens krav om «uklanderlig vandel». Men pubinnehaveren har gjort opp for seg nå. Rådmann Birger Tellefsen mente det burde være formildende. Han ba derfor politikerne om å oppheve vedtaket sitt om inndragning. Dessuten mente pubinnehaverens advokat at kommunen hadde begått behandlingsfeil. Blant annet burde Ole I. Heiseldal (uavhengig) vært inhabil i helse- og sosialutvalget. Han eier nemlig bygget der konkurrenten, Kjelleren Pub, holder til. Det er Heiseldals datter som driver stedet. Da sistnevnte pub tidligere brøt alkoholloven, ble skjenkebevillingen inndratt i bare to uker. Forskjellsbehandling, mener advokaten. Inndragelse av bevillingen ville bety at puben måtte stenges i et halvt år, med kraftig tapt omsetning til følge. Dag Eivind Olsen har strevd hardt for å skaffe seg et levebrød siden han mistet jobben på papirfabrikken Hunsfos. Saken var så spesiell at politikerne i helse- og sosialutvalget ble innkalt til et ekstraordinært møte i går kveld. Kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken samme kveld. Flertallet der ville ikke høre på rådmannen, men mildnet likevel straffen med fem måneder. Bare Ap og SV stemte for å kutte inndragningen helt. - Det er fordi han har gjort opp for seg, opplyser ordfører Torhild Bransdal (KrF) i Vennesla kommune. - Men vi anser likevel de bruddene som er gjort som så grove at det må gis en reaksjon. Vi har lover og reglementer som skal overholdes. Bransdal bekrefter at inndragning ble opprettholdt for å statuere et eksempel og sette en standard for senere liknende saker. Pubinnehaver Olsen har rett til å anke til fylkesmannen. Han vil konferere med advokaten sin før han bestemmer seg. I så fall vil han argumentere med Heiseldals angivelige inhabilitet igjen. Kommunestyret mener nemlig at Heiseldal i juridisk forstand ikke var inhabil til å være med på vedtak. Men i møtet i går fratrådte han likevel, for ikke å komplisere situasjonen. Dag Eivind Olsen stenger puben sin i en måned hvis fylkesmannen ikke kommer til noe annet. - En pub uten øl blir feil, mener han.. Olsen håper å få leid ut lokalene til annen virksomhet i tørketiden, for å redusere tapet. inge.dalen@fedrelandsvennen.no