Rekordlang venteliste til sykehuset i Kristiansand