KRISTIANSAND: Arrangørene regner med at 4000 deltok på årets møteserie i domkirken. Vanligvis er om lag til sammen 5000 mennesker innom fellesmøtene.— Én årsak er nok et forferdelig vær den ene kvelden. Men det kan også være andre. Det skal vi gå gjennom og diskutere til uken, sier leder av fellesmøtekomiteen, Truls Berntsen.Han er likevel godt fornøyd med uken og ikke minst med kollekten. Totalt kom det inn 182.000 kroner i løpet av de seks dagene. Dette er 12.000 mer enn i fjor.Kollekten fordeles etter en nøkkel hvor de 19.000 kronene som kom inn første kveld går til Kirkens Nødhjelp. Det resterende beløpet deles likt mellom Det norske bibelselskaps utdeling av bibler til flomområdene i Sørøst-Asia og Strømmestiftelsens nødhjelpsarbeid i same region.Årets fellesmøter hadde «Sammen for byen» som tema.- Hensikten har vært å få folk til å gå ut og gjøre gode gjerninger. Vi har ønsket å bety en positiv forandring for byen. Gjøre det ved å vise det gode, ikke pekefingeren, sier Berntsen.I tillegg til de daglige møtene var det fredag et ungdomstreff som samlet om lag 700 i domkirken. - Her var det fullt liv med breakdance og det hele. Og tenk, det kom inn 33.000 kroner i kollekt den kvelden. Det er sprekt av tenåringene, sier Berntsen.I år var det 26 ulike menigheter og forsamlinger som sto bak fellesmøtene. Fra de mest karismatiske trossamfunn til de traustere statskirkemenighetene. Hvis man legger til grunn at de som står opp under sangene kommer fra karismatiske frimenigheter og de som sitter tilhører statskirken, så det i går kveld ut til å være omtrent like mange fra hver retning til stede.I tillegg til Elin Linde Fagerbakke var hovedtalerne kapellan Nils Terje Andersen i Vågsbygd kirke og sokneprest Tor Svein Langås i Voie kirke.vidar.udjus@fedrelandsvennen.no