FARSUND: — Det er tilnærmet lik fullt og nesten som i gode gamle dager, sier prosjektleder Arne Lien Sødal ved Bredero Shaw Norway i Farsund.Rørbehandlingsbedriften skal innen februar neste år produsere nærmere 100.000 rør som skal brukes til verdens lengste undersjøiske rørledning. Eksportrørledningen skal gå fra Ormen Lange-feltet til Nyhamna på nordvestkysten av Norge, og videre til Easington i England. Totallengden er1200 kilometer. Produksjonen av rørene foregår i Farsund og startet for fullt i juni i fjor. Om lag 450 mennesker har sitt daglige virke ved rørbehandlingsbedriften, nesten hundre flere enn først planlagt.- Det skyldes at vi begynte nokså rolig, både av tekniske og sikkerhetsmessige årsaker. Vi fikk behov for å forsere produksjonen, og vi vil gå ned til 350-400 ansatte i løpet av noen måneder. Per i dag ligger vi tidsmessig i rute, forklarer Lien Sødal.Rørene til søndre del av rørledningen, totalt 48.000 rør, skal være ferdig produsert i midten av mai. Produksjonen av de resterende rørene tar til like etter, og skal være ferdig innen februar neste år. Utskipingen av rør er i full gang. Rørene som hentes mellomlagres i England. Alle rørene skal være skipet ut fra Bredero-området innen sommeren 2006. Hva som skjer etter det er foreløpig i det blå.- Bredero i Farsund er jo et av få steder hvor man kan behandle så store rør. Det er ikke konkrete planer om nye prosjekter, men dette jobbes det kontinuerlig med å få, sier Arne Lien Sødal.Da Bredero først etablerte seg i Farsund i 1992 så man også for seg en toårsperiode med rørbehandling. Det endte med åtte års produksjon og 850 ansatte på det meste. I 2000 ble bedriften lagt i en stand-by-posisjon, men sto klart til oppstart igjen i fjor.Om lag halvparten av dem som er der nå har arbeidet på Bredero tidligere. Cirka 30 prosent av de ansatte er kvinner. Brederos inntog i Farsund har støvsugd arbeidsmarkedet i Farsund og nabokommunene. Ifølge Aetat er arbeidsledigheten i Farsund nesten halvvert etter at produksjonen tok til ved Bredero Shaw Norway igjen.tom.arild.stole@fedrelandsvennen.no