BIRKENES: Framlegget til vedtak går ut på at planen blir godkjent. Men det settes flere vilkår: Driftsvedtekter for banen må vedtas av planutvalget i Birkenes før sesongstart i år.Det skal etableres støyvoller, også dette før sesongstart.Ved boliger på Høigilt skal det foretas støymålinger under løp i år.For å hindre innsyn til banen — noe som fører til oppsamling av tilskuere på veien - skal det settes opp et tett gjerde mellom veien og banen innen sesongen neste år.Reguleringsplanen for banen ble første gang behandlet i planutvalget i Birkenes i november 2001. I mars i fjor var den oppe til ny førstegangsbehandling. Etter en del avklaringer ble det annengangsbehandling i november. I tolvte time dukket det opp et par brev fra beboere på Rugsland, og hele saken ble utsatt. Nå skal den altså opp i planutvalg på nytt, før den til slutt havner i kommunestyret.De omtalte brevene avslørte at banen ikke akkurat var elsket av naboene. De førte opp en lang rekke irritasjonsmomenter. Det fløt av søppel, biler uten skilter kjørte rundt på veien, og mange var fartssugne etter en stevnedag og kjørte altfor fort fra stedet. Ivar Aanesland skriver i sin vurdering at problemstillingen når det gjelder støy og gjerde ikke er helt avklart. Dette må gjøres innen et år etter at banen er blitt tatt i bruk igjen. Dersom støyvollene ikke reduserer støyen tilstrekkelig på Høigilt, må det lages strengere regler for bruken av banen. Videre må det gjøres tiltak som hindrer at fylkesveien virker som et tribuneområde.