KRISTIANSAND: — Vi tar fullstendig avstand fra alle typer terror. Ifølge islam er det ikke lov med terror. Vi tar også avstand fra angrepet mot Twin Towers, uten at jeg vil si at det var bin Laden som gjorde det. Men dersom det var han, var det feil å gjøre det. Men også det som USA gjorde i Afghanistan, var feil. Det sier leder Mohammad Arshad Dar i Det Muslimske Trossamfunnet på Agder. I onsdagens avis utfordret gruppeleder Dag Vige (V) ham til å svare på en rekke kritiske spørsmål om menneskerettigheter. Her er svarene fra Arshad Dar. Om kirke og moské: - Alle kristne som lever i et muslimsk samfunn, skal ha rett til å bygge kirker i disse landene. Det har de også. I noen land får de til og med statsstøtte for å gjøre det. Vi godtar også andre livssyn og religioners rett til å arbeide innenfor de rammer som det frie demokratiske rettssamfunn setter. Alle skal ha frihet. Om tvangsekteskap: - Ifølge islam er det ikke lov å tvangsgifte kvinner. Islam gir kvinner rett til å gifte seg med hvem de vil. Hvis det motsatte skjer, er det trist. Men det har ikke noe med islam å gjøre. Kvinner kan også utdanne seg til hva de selv vil. Om personlig hevn: - Vi tar avstand fra personlig hevn. Det er myndighetene som skal sørge for lov og rett. Vi respekterer lover og regler der vi bor. Islam holder fram tilgivelse som bra.Om innsyn: Arshad Dar har heller ikke noe imot at massemedienes utøver kritisk journalistikk og krever innsyn i trossamfunnets virksomhet og forkynnelse. - Dere har lov å spørre. Vi svarer på spørsmål om det vi lærer og holder på med. Om Koranen og samfunnet: - Islam og Koranen er samme ting. Det som står i Koranen, er islam. Koranen står høyest, og vi tar mer hensyn til Koranen enn landets lov. Men vi respekterer norske lover når vi bor i Norge. Vi må respektere et kristent lands lover og regler når vi bor der. I Norge er det naturlig at kristendommen henger sammen med de reglene som finnes i landet. - Er du lei deg for at Vige stiller alle disse spørsmålene? - Han kan stille spørsmål, vi svarer. Dette er vanlige spørsmål å få. Når man ikke har kjennskap til islam, kommer slike spørsmål. Teologer ville ikke stilt slike spørsmål, fordi de kjenner svarene godt, sier Dar. Om drapstrusselen: Han har følgende kommentar til drapstrusselen to irakere i Kristiansand fortalte om tidligere i uka, i forbindelse med at de hadde blitt kristne. - Det er private personer som har gjort dette, det har ikke noe med islam å gjøre. Det er ikke alle muslimer i Kristiansand som kom med trusselen, men én eller to som kanskje har problemer. Vi tar avstand fra det. - Hva sier Koranen om muslimer som går over til andre religioner? - Folk kan bestemme selv hva de vil tro på. Vi kan ikke bruke islamske lover og regler i Norge. Lovene må brukes i en islamsk stat med islamske lover og regler. Hva Koranen sier om konvertering, er det opp til høyt utdannende folk å si noe om. Det er de som kan reglene. - Men hva forkynner disse om hva som skal skje med folk som konverterer i islamske land? - Jeg har ikke på en skikkelig måte blitt opplært i hva Koranen sier om dette. - I Pakistan ble kristne massakrert i en kirke høsten 2001?- Det var en politisk sak, mellom Pakistan, India og Bangladesh. Muslimer har ikke lov til å gjøre slikt. jon.s.karterud@fedrelandsvennen.no