• DREPT: Denne sauen ble funnet drept på Lauvrak i Froland torsdag formiddag. Statens Naturoppsyn konkluderer med at ulv står bak. FOTO: Kåre Fossnes/SNO

Har gitt fellingstillatelse på ulv etter flere sauedrap

Fylkesmannen tillater skadefelling på én ulv etter at flere sauer er funnet drept av ulv de siste dagene.